Over Fairtrade en de Global Goals

Fairtrade & Duurzame ontwikkelingsdoelen

Fairtrade Nederland zet zich in voor eerlijke handel en gelijke kansen op ontwikkeling voor iedereen. Om dit te bereiken richten zij zich op een aantal van de 17 Duurzame Ontwikkelings-doelen, de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. In 2015 hebben de 193 lidstaten van de VN deze wereldwijde doelen op de agenda van 2030 vastgesteld. De landelijke Fairtrade Gemeente campagne doet hier ook aan mee, waardoor duurzame organisaties een SDG Certificaat kunnen ontvangen.

SDG’s waarin Fairtrade Nederland echt een verschil kan maken:

1 Geen armoede – Met de Fairtrade minimumprijs wordt bijgedragen aan de strijd tegen armoede.

2 Geen honger – Zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw begint bij een eerlijke prijs.

5 Gendergelijkheid – De Fairtrade standaarden dragen bij aan SDG 5: gelijke rechten voor mannen en vrouwen.

8 Waardig werk en economische groei – De Fairtrade Hired Labour Standard zorgt ervoor dat 200.000 arbeiders betere arbeidsomstandigheden hebben.

10 Ongelijkheid verminderen – De Fairtrade standaarden dragen bij aan SDG 10 door inspraak te creëren binnen coöperaties en werknemersverenigingen.

12 Verantwoorde consumptie en productie – Fairtrade is het enige keurmerk dat werkt aan beide uiteinden van de keten.

13 Klimaatactie – Fairtrade onderneemt actie op klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor boeren en arbeiders.

16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten – Fairtrade is wereldwijd het enige keurmerk dat voor 50% in handen is van boeren en arbeiders zelf. Fairtrade coöperaties, die zich moeten houden aan de Fairtrade standaarden om democratisch, transparant en inclusief te zijn, kunnen betere deals sluiten met handelaren.

17 Partnerschap om doelstellingen te bereiken – Fairtrade brengt producentenorganisaties, vakbonden, consumenten en campagnevoerders van over de hele wereld samen om SDG17 te bereiken.

Fairtrade Premie: Met de Fairtrade premie kunnen gemeenschappen zelf investeren in ontwikkeling en realisatie van de SDG’s. Sinds de lancering van de SDG’s in 2015 is via de Fairtrade premie meer dan 500 miljoen euro geïnvesteerd in onder meer scholen (SDG4), gezondheidszorg (SDG3) en schoon drinkwater (SDG6).

Overige SDG’s waar Fairtrade Nederland ook aandacht aan geeft:

3 Goede gezondheid en welzijn
4 Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs
6 Schoon water en sanitair
7 Betaalbare en duurzame energie
9 Industrie, innovatie en infrastructuur
11 Duurzame steden en gemeenschappen
14 Leven op het water
15 Leven op het land

Meer informatie over Fairtrade en of de SDGs

Heb je vragen of wil je meedoen met de campagne, neem dan contact op met de werkgroep via fairtradeleeuwarden@gmail.com