“De jongere staat als mens centraal in onze aanpak, ook buiten kantooruren.”

Greca Peddis vertelt vol waardering over haar stage bij Het Buro en hoe ze dat heeft ervaren. Ze is vooral onder de indruk van de aanpak.

“Er is niets standaard aan de werkwijze van Het Buro. Iedere jongere is anders en heeft met een andere situatie te maken. Daar past geen vaste methodiek op. Dus per jongere wordt er gekeken naar wat hij of zij nodig heeft en daar passen ze hun aanpak op aan.”

Stichting Het Buro zet zich in voor Kwaliteitsonderwijs

Wanneer jongeren tegen moeilijkheden aanlopen waardoor ze bijvoorbeeld moeite hebben om hun school af te maken, komen ze in beeld bij Het Buro. Dit kan via school zijn, of bijvoorbeeld via een melding vanuit de gemeente.

Het doel van Het Buro is om jongeren te begeleiden en ondersteunen die vastlopen in hun ontwikkeling vanuit meerdere leefgebieden. Dat kan school zijn, werk, familie of vrienden. Alles wat een jongere tegen zit om een goede start te maken in opleiding en werk, kan aanleiding zijn.

Uiteenlopende problematiek

Het Buro helpt jongeren met vele verschillende problemen. Bijvoorbeeld een jongere die Greca tijdens haar stage heeft ontmoet had een slecht zelfbeeld nadat hij heel veel was afgevallen. “Hierdoor had hij veel moeite om aansluiting te vinden op school en binnen zijn werk wat hem tegenhield om goed te kunnen presteren. Daar helpen we hem dan mee.”

Door jongeren in kwetsbare situaties te helpen om hun school met goed gevolg af te ronden, dragen Greca en haar collega’s bij aan SDG 4, kwaliteitsonderwijs.

Kwaliteitsonderwijs is het vierde doel van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN). Eén van de targets die onder dit doel valt is het bouwen en verbeteren van onderwijsfaciliteiten die aandacht hebben voor kinderen, mensen met een beperking en gendergelijkheid en die een veilige, geweldloze, inclusieve en doeltreffende leeromgeving bieden voor iedereen.

Mens centraal, niet het aantal uren

De begeleiding en ondersteuning gaat bij Het Buro net even anders. Waar vaak dezelfde methodieken worden toegepast door instanties, gaan deze hulpverleners net even een stapje verder.

Zo vertelt Alex Jansen, hulpverlener bij Het Buro, over de terugkerende problematiek van jongeren die door persoonlijke omstandigheden het niet voor elkaar krijgen om hun school af te maken.

“Dan kijken wij waar het mis loopt en zoeken we uit waar we mee kunnen helpen zodat het wel gaat lukken. We stellen doelen en gaan oplossingsgericht werken. We kijken daarbij niet naar het aantal toegeschreven uren welke we voor de casus hebben, maar naar de oplossing. En als dat betekent dat het net even wat meer tijd kost, dan is dat maar zo.”

Ook buiten kantooruren

Door interesse te tonen in de jongere zelf, buiten zijn of haar problematiek om, staan ze dichtbij de jongere en krijgen zij vertrouwen in de hulpverleners. Ook buiten kantooruren, wat maakt dat ze geen hulpverleners zijn van negen tot vijf.

‘Met veel humor en plezier hebben we aandacht voor problematiek en de leefomgeving van de jongeren. We hebben persoonlijk contact, ook buiten kantooruren. We spreken ook buiten kantoor af, op locatie en soms gaan we zelfs samen sporten. We passen ons aan aan de behoeften van de jongere,” vertelt Alex. “Wij zijn docenten, hulpverlener en maatje. Daar proberen we een balans in te vinden.”

Er wordt heel wat af ge-appt

Buiten kantooruren betekent dat er veelal contact is via WhatsApp. “Wat ik telkens meer merk, is dat de jongeren zich bij ons goed voelen. Ze merken dat wij dit niet doen omdat het ons werk is, maar omdat wij het belangrijk vinden dat het goed met ze gaat”, vertelt Alex.

Zo ook een jongen die Alex begeleidt. Een stoere jongen, geen prater, maar wilde wel in gesprek. Deze jongen had wel de ambitie om aan het werk te gaan, maar dat lukte momenteel niet. Hij had ook schulden en vroeg om hulp. Uit de gesprekken bleek dat zijn gedrag voortkwam uit zijn verleden. Daarna heeft Alex hem gericht kunnen helpen.

Het werk van Het Buro stopt niet wanneer een casus is afgesloten of de jongere verwezen wordt naar een andere instantie. We houden contact met de jongeren. Zo kennen we een jonge vrouw die al vanaf haar 16e bij ons komt. Als ze hulp nodig heeft of gewoon gezellig voor een kop koffie. “Dat soort dingen vind ik heel bijzonder. Je kunt wel de intentie hebben om een appje te sturen, maar dat een jongere uit zichzelf langs wil komen voor koffie, dat vind ik mooie dingen”, vertelt Alex met een glimlach op zijn gezicht.

“Een bijzondere plek om te mogen werken”

Greca is na haar stage in dienst gekomen bij Het Buro. De stage was een leerzame aanvulling op haar opleiding en geeft haar een goede start van haar carrière. Dat gunt ze iedereen. Het Buro draagt er aan bij dat iedereen een kans maakt op kwaliteitsonderwijs.

“Omdat iedereen het recht heeft op een opleiding, doen wij er alles aan om jongeren daar bij te helpen. Om dat mogelijk te maken is onze aanpak laagdrempelig. Ook wordt er verder gekeken dan alleen naar het probleem. We zoeken naar perspectief voor de jongeren en benaderen hen vanuit de positieve kant. Dus leggen we vooral de focus op wat wel goed gaat, waardoor ze weer motivatie krijgen om door te zetten en hun school af te ronden door het halen van een diploma.”

In 2014 heeft koningin Maxima het S -Team van Het Buro vereerd met een bezoek.

Geprezen succesvol

In samenwerking met BVO Cambuur, Politie Midden-Friesland en Gemeente Leeuwarden heeft Het Buro in 2002 de “Hein Roethof-prijs” gewonnen met het sociaal preventief voetbalproject “Helden rond de Velden”.

In 2005 heeft Het Buro de door Forum uitgereikte aanmoedigingsprijs gewonnen voor de manier waarop Het Buro met het StraatTalentTeam (S-team) risicojongeren uit de problemen probeerde te halen. Hieruit blijkt dat jongeren baat hebben bij de aanpak van Het Buro.

En in 2019 is André Saris, de oprichter van Het Buro, benoemd als Held van de Gemeente Leeuwarden, voor de algehele bijdrage van Het Buro aan het helpen van kwetsbare jeugd, vanuit de verschillende projecten die Het Buro  al 25 jaar uitvoert. Met daarbij vooral het accent op SDG 4 – kwaliteitsonderwijs. Wil je meer weten over de aanpak en het aanbod, kijk dan op hetburosaris.nl

Over de Fair Vooruit expositie

Het Buro is onderdeel van de SDG expositie Fair Vooruit, naar een idee van de werkgroep Fairtrade Leeuwarden.

De expositie toont portretten van lokale mensen die zich actief inzetten en bijdragen aan één of meerdere SDGs. De Sustainable Development Goals, ook wel bekend als Global Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, zijn zeventien doelen van de Verenigde Naties om van de wereld een betere plek te maken.

De Fairtrade Gemeente campagne draagt bij aan 10 van de 17 SDG’s. Fairtrade staat voor eerlijke handel, waardoor boeren en producenten een eerlijke prijs voor hun producten krijgen en kunnen werken onder gezonde en veilige omstandigheden.

Fair Vooruit zoomt in op vijf SDGs en draagt daarmee bij aan de herkenbaarheid en bewustwording van Fairtrade en de Global Goals.

Fysieke expositie
De expositie is fysiek te bekijken bij De Kanselarij in Leeuwarden en binnenkort ook bij het Noordelijk Film Festival. Ook exposeren? Neem contact op met de werkgroep Fairtrade Leeuwarden.

 

Over de makers
Fotografie: Menno de Boer
Tekst: Bianca van Reenen
Naar een idee en uitvoering van werkgroep Fairtrade Leeuwarden.

Het Buro draagt bij aan: 

SDG 4 – kwaliteitsonderwijs
SDG 8 – waardig werk en economische groei
SDG 11 – duurzame steden en gemeenschappen