Over Fairtrade Leeuwarden

onze missie, visie en waarden

In 2017 heeft Gemeente Leeuwarden de titel Fairtrade Gemeente ontvangen en in 2022 is deze verlengd met nog eens twee jaar. Met deze titel toont Leeuwarden aan dat de gemeente zich samen met winkels, horeca, organisaties* en inwoners inzet voor meer eerlijke handel en duurzaamheid.

Wereldwijd leven meer dan 730 miljoen mensen nog steeds in extreme armoede (bron: Verenigde Naties). In veel landen betekent het hebben van een baan niet automatisch dat je aan armoede kunt ontsnappen. Eerlijke handel is daarom ontzettend belangrijk, want van de 2 miljoen producenten, boeren en arbeiders die onder fairtrade condities werken profiteren ruim 6 miljoen mensen van de neveneffecten van eerlijke handel.

Daarom kiest gemeente Leeuwarden voor eerlijke handel en een duurzame wereld én draagt met trots de titel Fairtrade Gemeente Leeuwarden.

Wie doen er mee?

Bekijk hier welke inwoners, duurzame of Fairtrade ondernemers of vertegenwoordigers van onze gemeente een actieve bijdrage leveren om Fairtrade in de gemeente Leeuwarden op de kaart te zetten.

Fairtrade en SDG deelnemers Gemeente LeeuwardenDownload overzicht: Fairtrade en SDG deelnemers Gemeente Leeuwarden

De kracht van Fairtrade Leeuwarden

De campagne van Fairtrade Leeuwarden wordt georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers, aangevuld met 2 vertegenwoordigers uit de gemeenteraad. De werkgroep staat dicht bij de burgers en ondernemers en weet daardoor goed wat er speelt in de samenleving.

Fairtrade Leeuwarden is een schakel tussen de gemeentelijke organisatie, de burgers, ondernemers, organisaties en de ontwikkelingen op het gebied van fairtrade en duurzaamheid.

Eerlijke handel betekent dat boeren, producenten en makers van producten een leefbaar loon, goede werkomstandigheden en kans op ontwikkeling krijgen. Waarbij er geen sprake is van uitbuiting of kinderarbeid. Niet alleen in ontwikkelingslanden, maar ook op lokaal niveau.

Bij duurzaamheid gaat het om een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de levensbehoeften van onze huidige generatie, zonder die van de volgende generaties tekort te doen. Hierbij gaat het om evenwicht tussen mens, milieu en economie.

Missie en visie van Fairtrade Leeuwarden

De missie van Fairtrade Leeuwarden is bewustwording creëren voor eerlijke handel en duurzaamheid bij inwoners van en organisaties in Leeuwarden. Door in de communicatie en acties uit te dragen wat eerlijke handel (fairtrade) en duurzame ontwikkeling (SDG’s) inhoudt willen we dit vormgeven.

Fairtrade Leeuwarden droomt van een eerlijke en duurzame wereld, waaraan de inwoners van Leeuwarden bewust hun steentje bijdragen en streeft net zoals de Fairtrade Gemeente campagne naar een wereld waarin iedereen mee kan doen en een kans op ontwikkeling krijgt.

Kernwaarden

Inspirerend

De campagne inspireert inwoners en organisaties om bewuste keuzes te maken op het gebied van eerlijke handel en duurzaamheid. In alle contactmomenten en acties van Fairtrade Leeuwarden wordt een inspirerende boodschap doorgevoerd, door o.a. voorbeelden te laten zien van burgers en organisaties die al bewuste keuzes maken.

Verbindend & betrokken

De campagne verbindt inwoners met fairtrade en duurzame acties van de gemeente, andere Fairtrade gemeenten én lokale, landelijke en internationale organisaties en initiatieven. De werkgroep is direct betrokken bij alle (gecertificeerde) ondernemers en organisaties in Leeuwarden en verbindt deze met burgers en acties.

Proactief & inclusief

Fairtrade Leeuwarden betrekt actief winkels, horeca, bedrijven en organisaties bij het gebruiken van fairtrade producten, het maken van duurzame keuzes en het verkrijgen van een Fairtrade of SDG certificaat. Organisaties die een certificaat willen ontvangen worden eerlijk beoordeeld aan de hand van criteria en alle organisaties in de stad zijn welkom.